Bankens tilbakeføringsplikt:

Hva du skal gjøre når penger har forsvunnet ut av kontoen  

Hvis svindlere har stjålet penger fra kontoen din, er det viktig at du varsler banken så fort som mulig! Bruk vår sjekkliste dersom kontoen din er tappet for penger. Ikke nøl med å kontakte ID-juristen dersom du lurer på noe!  

Si fra til banken – den skal i utgangspunktet erstatte tapet!  

Når du varsler banken, må du samtidig gi beskjed om at du krever at banken «tilbakefører» – erstatter – beløpet som stod på kontoen, med tillegg av renter. Det er kjempeviktig at du gir beskjed til banken «uten ugrunnet opphold» – så snart som mulig.  

Når du forteller banken at overføringer ut av konto ikke er gjort av deg, og krever pengene tilbake, skal den i utgangspunktet erstatte beløpet. Dette er en plikt banken har etter loven (finansavtaleloven § 4-32).  

Banker vil ofte be deg fylle ut og sende inn et eget «reklamasjonsskjema». Vi anbefaler at du i skjemaet gir en kortfattet og objektiv fremstilling av hva som har skjedd, og unngår subjektive formuleringer (f.eks. «jeg burde ikke ha …», «jeg skulle nok ikke …» osv.). ID-juristen har en mal [LENKE] til et kort skriv du kan legge ved slike skjema. 

Ett unntak: Banken kan bringe saken inn for nemnd eller domstol  

Banken har ett alternativ til å tilbakeføre beløpet. Hvis banken mener at den ikke skal tilbakebetale beløpet, må den bringe saken inn for en nemnd eller domstol. Det er altså en nemnd eller domstol som bestemmer om banken skal tilbakeføre beløpet eller ikke – ikke banken selv!  

Banken plikter straks å tilbakeføre svindelbeløpet. Det er kun hvis banken har «rimelige grunner til mistanke om svik» at den har fire uker på seg til å bestemme seg for om den vil bringe saken inn for nemd eller domstol. Ikke nøl med å kontakte ID-juristen dersom banken bruker lenger tid enn fire uker! 

Nemnden eller domstolen avgjør om banken må erstatte tapet eller ikke. Hvis banken klager inn saken, vil nemnda eller domstolen be om din forklaring (skriftlig), og at du sender inn eventuelle dokumenter som kan kaste lys over svindelen. Ta kontakt med ID-juristen hvis du ønsker hjelp i en klagesak!  

Bankene har hatt manglende rutiner  

En rekke banker har over lengre tid brutt tilbakeføringsplikten. Kunder har ofte blitt møtt med egne «vedtak» fra banken, som har unnlatt å tilbakeføre og bringe saken til nemnda. Dette er ulovlig, og hvis det har skjedd med deg kan du kontakte ID-juristen! 

ID-juristen har varslet Forbrukertilsynet, som nå kartlegger bankenes rutiner og håndtering av denne type saker.   

Finansnæringens hovedorganisasjon, Finans Norge, har på bakgrunn av varslet sendt ut et rundskriv til sine medlemmer hvor de oppfordrer sine medlemmer til å innrette seg etter loven.