Vi gir gratis rettshjelp og veiledning til personer som er utsatt for ID-tyveri og svindel, eller som ikke får tilgang til elektronisk identifikasjon.

Hvis du er utsatt for ID-svindel - gå gjennom denne sjekklisten nå!

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi tilbyr gratis rettshjelp, blant annet veiledning og rådgivning for personer som har blitt ofre for ID-tyveri. Ta kontakt med oss selv om du er usikker på om du har blitt utsatt for digitalt ID-tyveri.
u

ID-svindel

Her finner du informasjon og praktiske råd hvis du er utsatt for ID-svindel.

 

.

Får du ikke BankID eller annen eID?

Her vil vi legge ut informasjon som kan hjelpe deg som ikke får tilgang til BankID eller annen eID. Siden er under utvikling. Du kan ta kontakt med ID-juristen for å få hjelp.

ID-juristen er et samarbeid mellom Gatejuristen, Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK), Jussbuss, Forbrukerrådet og Universitetet i Oslo og er opprettet som en del av forskningsprosjektet Samfunnssikkerhet og digitale identiteter.