ID-juristen

Vi gir gratis rettshjelp og veiledning til personer som er utsatt for ID-tyveri og svindel, eller som ikke får tilgang til elektronisk identifikasjon.

Hva skal jeg gjøre etter eID-svindel?

Bruk denne sjekklisten dersom du frykter eID-svindel.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi tilbyr gratis rettshjelp, blant annet veiledning og rådgivning for personer har blitt ofre for ID-tyveri. Ta kontakt med oss selv om du er usikker på om du har blitt utsatt for digitalt ID-tyveri.

ID-juristen er et samarbeid mellom Gatejuristen, Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK), Jussbuss, Forbrukerrådet og Universitetet i Oslo og er opprettet som en del av forskningsprosjektet Samfunnssikkerhet og digitale identiteter.