Informasjon til personer utsatt for ID-svindel  

Hvis du mistenker at noen har svindlet deg, for eksempel ved at de har tatt opp lån, opprettet kredittkort eller kjøpt varer i ditt navn, er det en del ting det er veldig viktig å gjøre så raskt som mulig. Dette er både for å kartlegge omfanget av svindelen som allerede har skjedd, og for å hindre at ny svindel kan skje. Du kan begynne å gjøre disse tingene selv, men ikke nøl med å kontakte ID-juristen hvis du mistenker at du er utsatt for svindel!   

I utgangspunktet er du ikke bundet av avtaler (f.eks. låneavtaler, kredittkortavtaler eller kjøpsavtaler) inngått av svindler i ditt navn.Du kan imidlertid bli erstatningsansvarlig overfor banker og andre kreditorer hvis du ikke har vært så forsiktig som du burde for å forhindre eller begrense svindelen. Det er derfor veldig viktig at du foretar deg disse stegene med en gang du mistenker svindel: 

1. Varsle bankene om at du har blitt svindlet   

Kontakt bankene umiddelbart hvis du vet eller har mistanke om at du er utsatt for svindel. Be bankene om å stanse alle nylige overføringer. Steng umiddelbart kontoer som har blitt utsatt for uautoriserte disposisjoner, og be om skriftlig bekreftelse på at kontoen er stengt. Hvilke andre banker enn din dagligbank du skal kontakte, kan du finne ut ved å se i gjeldsregistrene (se punkt 6).   

2. Endre alle passord og sperr BankID og/eller kredittkortet ditt   

Ta kontakt med banken som har utstedt din BankID-brikke eller kredittkort. Forklar at du har blitt utsatt for svindel, og at du derfor vil sperre din BankID eller kredittkort. 

Dette er veldig viktig! Hvis du ikke gjør dette kan du risikere at svindler tar opp flere lån i ditt navn. Ved å logge deg inn med BankID på nettsiden www.bankid.no, kan du få oversikt over hvor mange BankID som er utstedt i ditt navn, og hvilke banker som har utstedt dem.   

3. Anmeld forholdet til politiet  

For å anmelde ID-tyveri må du møte opp på en politistasjon. Du finner nærmeste politistasjon på politiets nettsider www.politiet.no. Hvis du har en mistanke om hvem svindler er, eller hvordan svindelen har skjedd, er det viktig å fortelle dette til politiet. Be politiet om en skriftlig bekreftelse på at du har anmeldt forholdet.  

4. Sjekk om du er forsikret mot ID-svindel   

Ta kontakt med ditt forsikringsselskap hør om din forsikring dekker ID-tyveri. Det er mange som er forsikret mot ID-tyveri uten at de vet det, f.eks. gjennom innboforsikring. En slik forsikring vil kunne dekke både praktisk opprydding etter svindelen, og gi tilgang til juridisk bistand.   

5. Registrer kredittsperre   

Frivillig kredittsperre innebærer at kredittytere (f.eks. banker) ikke kan kredittvurdere deg. Da kan de heller ikke gi kreditt, som for eksempel et lån eller et kredittkort, i ditt navn. En slik kredittsperre gir deg derfor en beskyttelse mot videre ID-svindel. Det finnes fem selskaper som kan hjelpe deg å opprette kredittsperre: Bislab AS, Dun & Bradstreet ( tidligere Bisnode), Tietoevry AS, Creditsafe og Experian AS. Ta kontakt med selskapene via deres nettsider for å opprette kredittsperre.  Du finner en oversikt på Datatilsynets nettside.

 6. Sjekk gjeldsregisteret   

Gjennom gjeldsregistrene kan du få en oversikt over alle usikrede lån som står i ditt navn. Dette gir deg en oversikt over hvor omfattende svindelen er. Det er i dag to gjeldsregistre: www.gjeldsregisteret.com og www.norskgjeld.no. Vi anbefaler at du sjekker begge sidene. Vi understreker at registrene kun gir oversikt over usikrede lån, og ikke er en uttømmende liste over all kreditt som kan være stiftet i ditt navn.

7. Be bankene om informasjon   

For å få oversikt over svindelen, er det viktig å spørre bankene hvordan lånene ble tatt opp. Her er et forslag til noen spørsmål du bør stille bankene:  

  • Når og hvordan er gjelden blitt stiftet? Er det inngått en låneavtale i ditt navn, eller er det opprettet kredittkort som deretter har blitt brukt av svindler? Er det brukt BankID, og er det oppgitt passord til BankID? Når ble gjelden stiftet? Be om å få tilsendt lånesøknaden.   
  • Hvilken IP-adresse er brukt til å stifte kreditten? Banken som har utstedt din BankID må kontakte BankID BankAxept, som kan lagre informasjon om IP-adressen. Politiet vil senere kunne hente ut informasjonen fra BankID BankAxept. 
  • Til hvilken konto er lånene blitt utbetalt? Har svindler opprettet en konto i banken i ditt navn, for så å overføre pengene til seg selv, eller har banken overført lånebeløpet direkte til svindlers konto? Eksisterer det et gjeldsbrev?
  • Hvem forvalter gjelden nå? Er betalingskrav videresendt til et inkassofirma, Namsmannen eller Forliksrådet? Er det besluttet utleggstrekk? Finnes det noen forliksrådsdommer i saken?

 

8. Følg nøye med på at posten kommer som normalt  

Hvis du mistenker at noen har endret postadressen din, bør du umiddelbart ta kontakt med Posten for å endre den tilbake. Du kan også sperre deg mot at noen endrer adressen din på nettet (igjen). Dette gjøres ved å ringe Posten, som sender et skjema du leverer på postkontoret. Fremtidig omadressering av post må da meldes ved å fysisk møte opp på et postkontor og legitimere seg.