Kontakt

Rettshjelpsprosjektet ID-juristen er under avvikling og vil avsluttes i løpet av 2024.

Dersom du har behov for rettshjelp kan du kontakte våre samarbeidspartnere direkte. Du finner kontaktinformasjon og skjema for å sende inn saker på nettsidene: Juridisk Rådgivning for Kvinner(JURK): Juridisk rådgivning for kvinner – JURK (uio.no) og Jussbuss: Forsiden – Jussbuss (uio.no) via deres nettsider.

Dersom du har behov for veiledning, kan du også kontakte Forbrukerrådet på telefon eller via kontaktskjema: Kontakt oss – Forbrukerrådet (forbrukerradet.no)

For generelle spørsmål vedrørende personnummer, datasikkerhet og sosiale medier kan du kontakte Norsk senter for informasjonssikring(NorSIS) via www.norsis.no, eller datatilsynets veiledningstjeneste.  

Skippergata 23, 0154 Oslo

post@idjuristen.no

For generelle spørsmål kan ID-juristen kontaktes på post@idjuristen.no. 

OBS! Ingen sensitiv informasjon skal sendes per epost