Om oss

ID-juristen er et rettshjelpsprosjekt som gir gratis rettshjelp til deg som er utsatt for ID-tyveri og svindel, eller har utfordringer med tilgang til eID. ID-juristen drives i samarbeid mellom Gatejuristen Oslo, Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), Jussbuss og Universitetet i Oslo.  

ID-juristen består av ansatte jurister og frivillige jusstudenter tilknyttet Gatejuristen Oslo og 6 utvalgte saksbehandlere fra JURK og fra Jussbuss med spesialkompetanse på gjeld og ID-tyveri. 

ID-juristen er også en del av forskningsprosjektet Samfunnssikkerhet og digitale identiteter (SODI) ved Universitetet i Oslo. SODI skal undersøke hvordan juss og teknologi kan jobbe sammen for å gi et tryggere digitalt samfunn. Anonyme data fra våre saker kan bli benyttet i forskningsprosjektet. 

Jussbuss

Jussbuss er et rettshjelptiltak drevet av jusstudenter ved Universitetet i Oslo. Vi tilbyr gratis rettshjelp i enkeltsaker som faller utenfor den offentlige rettshjelpsordningen. Alle kan benytte seg av Jussbuss. Vi bistår i saker innenfor våre arbeidsområder: husleie, gjeld, arbeidsrett, sosialsaker, trygderett, innvandring og fengselsrett. Dersom saken din faller utenfor disse områdene, hjelper vi med å finne andre som kan bistå deg. 

Gatejuristen Oslo, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo

Gatejuristen og Barnas jurist jobber med de fleste rettsområder og tilbyr gratis rettshjelp gjennom både veiledning, råd og representasjon. Gatejuristen gir rettshjelp til de som har eller har hatt et rusproblem og Barnas jurist gir rettshjelp til barn og unge opp til 25 år. Rettshjelpen gis av fast ansatte jurister, frivillige jusstudenter og frivillige jurister og advokater.

JURK

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) tilbyr gratis, tilpasset hjelp til selvhjelp for alle som definerer seg som kvinner. Vi tilbyr rettshjelp i hele Norge gjennom rettighetsinformasjon, rettspåvirkning og bistand i konkrete saker. 

JURK drives av viderekommende jusstudenter og vi skal bidra til at alle kvinner er bevisst sin rettsstilling, og at likestilling praktiseres. Hvis du har et juridisk spørsmål om barnerett, familierett, arbeidsrett, diskriminering, trygderett, utlendingsrett, husleierett, gjeldsrett, fengselsrett og vold kan du kontakte oss.