Utkast til brev

Vi anbefaler at du tar kontakt med kreditor umiddelbart dersom du mistenker at du er utsatt for svindel! Ring med en gang til banken eller andre som retter krav mot deg og si fra om at det ikke er du som har stiftet lånet, eller kjøpt varen! Hvis du ikke varsler bankene, kan kreditorene tenkes å bruke det mot seg senere. Ikke nøl med å kontakte ID-juristen for råd og veiledning! 

Vi har laget utkast til brev (brevmaler) du kan bruke til å informere kreditorene skriftlig (etter at du har varslet de per telefon) om at du har blitt utsatt for ID-svindel, gi dem relevant informasjon om svindelen, be sette krav på pause mens du får oversikt over svindelen eller kreve tilbakeføring av penger overført ut av kontoen din.  

Vi har tre brevmaler. Du kan bruke dem til å: 

Be om «berostillelse»

Brevet informerer kreditor om at kravet de hevder å ha mot deg har oppstått som følge av ID-svindel. Kreditor bes derfor om å «berostille» (sette på pause) kravet til du har skaffet deg oversikt over svindelsituasjonen, slik at kreditor ikke sender kravet til inkasso, eller setter i gang tvangsinndrivelsesprosess. 

Bestride krav/kreve penger tilbake:

Brevet informerer kreditor om at kravet de hevder å ha mot deg har oppstått som følge av ID-svindel. Kreditor bes derfor om å frafalle krav mot deg, eller tilbakebetale beløp svindler har overført ut av din konto. 

Legge ved reklamasjon til banken

Brevet informerer kort om at noen ved å misbruke din BankID har overført penger ut av din konto, og at du krever dette beløpet tilbakeført fra banken.  

ExCel-skjema for gjeldsoversikt

Her finner du et ExCel-ark du kan benytte for å sette opp en oversikt over krav som er blitt stiftet i ditt navn.

Last ned og bruk brevmalen som passer best til din situasjon. Send et brev til hver kreditor, og/eller banken pengene dine er overført ut av. Behold en kopi av brevet du sender, slik at du har dokumentasjon.