Hva vi kan hjelpe deg med

Vi tilbyr gratis rettshjelp, blant annet veiledning og rådgivning for personer har blitt ofre for ID-tyveri. Ta kontakt med oss selv om du er usikker på om du har blitt utsatt for digitalt ID-tyveri

Sjekkliste

Se gjennom sjekklisten vår for å sikre deg mot fortsatt og/eller fremtidig misbruk.

Hvem vi er

Les mer om hvem vi er