Bli frivillig i ID-juristen

ID-juristen ved Gatejuristen rekrutterer frivillige saksbehandlere

ID-juristen ved Gatejuristen rekrutterer jusstudenter, jurister eller pensjonerte advokater til stilling som frivillig saksbehandler. Vi har fortløpende rekruttering.

Som frivillig hos oss jobber du i en 20 %-stilling, dvs. en dag i uken, under ledelse av en erfaren, ansatt jurist.

 

  • Du får grundig opplæring og tett oppfølging av en ansatt jurist
  • Løpende opplæring, tilgang til spennende seminarer og til et unikt fagfellesskap
  • Erfaring fra et svært spennende rettsområde i stor utvikling
  • Praktisk erfaring fra saksbehandling, kontakt med klienter og motparter
  • Du får ta del i et unikt samarbeid innen rettshjelp
  • Mulighet til å bidra til et større forskningsprosjekt og være del av et stort fagmiljø
  • Være med å forme utviklingen av et nystartet rettshjelpsprosjekt

 

ID-juristen bistår personer som er utsatt for ID-svindel, eller som har problemer med å få tilgang til eID på høyeste sikkerhetsnivå. Vi gir både veiledning og representerer klienter i Finansklagenemda og forliksrådene.

Vi søker deg som er motivert for å hjelpe forbrukere med saker som betyr mye for dem, som ønsker å bruke sine ferdigheter utenfor lesesalen til å gi rettshjelp av høy kvalitet og som ønsker å gjøre en forskjell ved å bidra til å skape et tryggere digitalt samfunn for alle.

Som frivillig hos oss jobber du i et fast team én dag i uken, under ledelse av en ansatt teamleder. Vi er fleksible og legger til rette for tilpasning av arbeidstid i forbindelse med undervisning, eksamen og ferieavvikling. De som søker seg til oss som frivillige kan være både viderekomne jusstudenter (søkeren bør helst ha fullført andre studieår), nyutdannede jobbsøkende jurister og pensjonerte jurister eller advokater.

De frivillige binder seg vanligvis til å jobbe i ca. 12 måneder, men frivillighetsoppholdets lengde kan forhandles nærmere etter behov.

For viderekommende studenter (4. og 5. studieår) er det også mulig å søke seg til et praksisopphold hos oss gjennom Universitetet i Oslos praksisordning som del av valgfaget JUS5010 – Praksisordning (10 studiepoeng).

 

Dersom du ønsker å søke på stilling som frivillig saksbehandler, eller har spørsmål om det å være frivillig hos oss – ta kontakt på post@idjuristen.no eller på telefon   22 40 50 70.